Mob. tel.: +370 687 52263; Faksas: +370 342 58894 info@jugima.lt
Kelio-zenklai

Kelio ženklai

Kelio ženklai

Produkto aprašymas

Kelio ženklai atitinkantys Lietuvos  standartų reikalavimus, pagaminti iš cinkuotos skardos, informacijai naudojama  firmų  3M ir Avery Dennison  šviesą atspindinti plėvelė.  Kelio ženklai turi dvigubo lenkimo standumo briaunas, antra pusė nudažyta pilkos spalvos milteliniais dažais.  Lietuvos keliuose kelio ženklai turi būti su RA1, Ra2 ir RA3 šviesos atspindžių plėvele, kuri parenkama remiantis Lietuvos kelių direkcijos direktoriaus įsakymu V-81:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3

Kelio ženklai yra 4 dydžių grupių, dydis parenkamas remiantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  įsakymu Nr. 3-83:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48378

Kelio ženklai parduodami komplekte su tvirtinimo detalėmis, tinkamomis d60,3 mm, d76,1 mm, d88,9 mm, d101,6 mm, d114,0 mm ir didesnio diametro stovams.

Tvirtinimo detalės gaminamos iš 3,0 mm aliuminio juostos arba iš 2,5 mm cinkuotos skardos,

ženklo brėžinys    Tvirtinimo detalės susideda iš bangų ir apkabų, kurios suveržiamos varžtų pagalba